Obec Lozorno
obec Lozorno

Daň z nevýherných hracích prístrojov

Nevýherné hracie prístroje sú:

  • elektronické prístroje na počítačové hry
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

Sadzba dane je uvedená vo VZN č. 12/2019

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store