Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Upozornenie

Obec nevykonáva osvedčenie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súborov popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • ak sa odpis listiny alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • ak nemožno porovnať odpis listiny, alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány)
  • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store