Obec Lozorno
obec Lozorno

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

  • zákon č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch v platnom znení

  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store