Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Ubytovanie a príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Na príspevok za ubytovanie majú nárok vlastníci bytov a rodinných domov rodinných domov

Príspevok sa poskytuje vlastníkom od 1. októbra 2022 vo výške:                

 

10 EUR za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

 

5 EUR za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,

 

Pre uplatnenie príspevku sú potrebné doklady:

-        Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi, TU (44.46 kB)

-        Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania, TU (30.15 kB)

-        Záznam o mesačnom oznámení odídenca o poskytovaní ubytovania, TU (32 kB)

-        Potvrdenie o udelení tolerovaného  pobytu odídencovi na území SR,

-        Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca,

 

Vybavuje:   Referát sociálnych služieb

                     Eva Valentová, tel. č.: 0910 908 772, mail: socialne@lozorno.sk

!! SOCIÁLNE ODDELENIE DOČASNE PRESŤAHOVANÉ Z KLUBU DôCHODCOV DO CENTRA KULTÚRY - 1. POSCHODIE - BÝVALÁ KNIŽNICA !!

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store