Obec Lozorno
obec Lozorno

Chcem si vybudovať prípojky vody, kanalizácie, elektriny, plynu

  • Drobné stavby

Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôže negatívne ovplyvniť životné prostredie (§ 139b ods. 6 až8 stavebného zákona).

Drobné stavby sú:

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m;
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m;
  • oplotenie;
  • prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie;
  • reklamná stavba, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnení, keď nedôjde k zmene stavby.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie drobnej stavby
    (tlačivo na stiahnutie TU )
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku- list vlastníctva
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, pri oplotení a ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť;
  • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby
  • Jednoduchý technický opis stavby
  • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
  • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor
  • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby
  • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
jasná obloha 22 °C 11 °C
streda 31. 5. jasná obloha 24/10 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 24/12 °C
piatok 2. 6. takmer jasno 25/14 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 30.5.2023, 13:56:17

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store