Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Chcem si vybudovať prípojky vody, kanalizácie, elektriny, plynu

 • Drobné stavby

Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôže negatívne ovplyvniť životné prostredie (§ 139b ods. 6 až8 stavebného zákona).

Drobné stavby sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m;
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m;
 • oplotenie;
 • prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie;
 • reklamná stavba, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnení, keď nedôjde k zmene stavby.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie drobnej stavby
  (tlačivo na stiahnutie TU )
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku- list vlastníctva
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, pri oplotení a ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť;
 • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby
 • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, streda 21. 2. 2024
slabý dážď 10 °C 6 °C
štvrtok 22. 2. zamračené 11/5 °C
piatok 23. 2. mierny dážď 10/5 °C
sobota 24. 2. mierny dážď 10/4 °C

Dátum a čas

Dnes je streda, 21.2.2024, 23:24:35

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store