Obec Lozorno
obec Lozorno

Potrebujem rozkopať cestu, chodník

POVOLENIE ROZKOPÁVKY NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva obec Lozorno na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo)
  • Písomný záväzok (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Vybavuje
Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno 

Kontakt
Oddelenie územného plánovania a stavebného úradu
Bc. Tomáš Holý

Tel.: 02/6920 4350
e-mail: holy@lozorno.sk

Doba vybavenia
do 30 dní 

Poplatok
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Formuláre:

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - DOC

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - PDF

Písomný záväzok - rozkopávka - DOC

Písomný záväzok - rozkopávka - PDF

 

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store