Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Opatrovateľská služba pre seniora

Obec Lozorno zabezpečuje občanom odkázaným pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na pomoc inej fyzickej osoby pri  úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, opatrovateľskú službu.

Občan si podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v Klube dôchodcov pri Obecnom úrade v Lozorne.

Táto služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa, ako terénna sociálna služba počas pracovných dní.

Občan, ktorý potrebuje posúdenie na sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, alebo dennom stacionári, si rovnako podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu rovnako v Klube dôchodcov pri Obecnom úrade v Lozorne.

Potrebné doklady:  lekárske správy, prepúšťacie správy, žiadosť na vyplnenie tu (68.5 kB), lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti tu (34 kB)

Vybavuje: Eva Valentová, tel. č. 0910 908 772, mail. socialne@lozorno.sk

!! SOCIÁLNE ODDELENIE DOČASNE PRESŤAHOVANÉ Z KLUBU DôCHODCOV DO CENTRA KULTÚRY - 1. POSCHODIE - BÝVALÁ KNIŽNICA !!

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store