Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
7. 2. 2024

062024 ŠK

Prenájom veľkej sály a kuchyne, výročná schôdza

26,00 EUR dvadsaťšesť eur / cena pre spolky obce Lozorno

Obec Lozorno

SZTP Lozorno

1. 2. 2024

052024 ŠK

Prenájom veľkej sály, pódia, spoloč. miestnosti a kuchyne - Ples mažoretiek Soffi

68,00 EUR šesťdesiatosem eur / cena pre spolky v Lozorne

Obec Lozorno

Mažoretky SOFFI Lozorno

16. 1. 2024

042024 ŠK

Prenájom veľkej sála a kuchyne, rodinná oslava

243,00 EUR dvestoštyridsať tri eur

Obec Lozorno

Viera Pyšná

8. 1. 2024

032024 ŠK

Prenájom veľkej sály, stolnotenisový krúžok pre deti

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Základná škola v Lozorne

8. 1. 2024

022024 ŠK

Prenájom veľkej sály, výročná schôdza

18,00 EUR osemnásť eur

Obec Lozorno

Klub turistov Lozorno

8. 1. 2024

012024 ŠK

Prenájom veľkej sály, cvičenie žien

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Ľudmila Došeková

16. 12. 2023

322023 ŠK

Prenájom kuchyne, súkromná akcia

128,00 EUR stodvadsaťosem eur

Obec Lozorno

Stanislav Lazar

16. 12. 2023

312023 ŠK

Prenájom veľkej sály, vianočné posedenie

114,00 EUR stoštrnásť eur

Obec Lozorno

Patrik Hubek

30. 11. 2023

302023 ŠK

Prenájom veľkej sály, Mikuláš pre deti z EDUBOXU

8,00 EUR osem eur / akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

OZ Tyjamy

29. 11. 2023

292023 ŠK

Prenájom veľkej sály, futbalové tréningy žiackych kategórií a dospelých

8,00 EUR osem eur / akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

ŠK Lozorno, futbalový oddiel

29. 11. 2023

282023 ŠK

Prenájom veľkej sály, Mikulášske posedenie pre dôchodcov

8,00 EUR osem eur / akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Jednota dócbodcov Slovenska, základná organizácia Lozorno

7. 11. 2023

272023 ŠK

Prenájom veľkej sály, rodinná oslava

207,00 EUR dvestosedem eur

Obec Lozorno

Oľga Poncerová

17. 10. 2023

262023 ŠK

Prenájom veľkej sály a kuchyne, rodinná oslava

220,00 EUR dvestodvadsať eur

Obec Lozorno

Šarkózyová Anna

12. 9. 2023

252023 ŠK

Prenájom veľkej sály a kuchyne, svadba

264,00 EUR dvestošesťdesiatštyri eur

Obec Lozorno

Miloš Polák

12. 9. 2023

242023 ŠK

Prenájom veľkej sály, krúžok stolný tenis, deti

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Základná škola v Lozorne

14. 8. 2023

232023 ŠK

Prenájom Veľkej sály. Letný tábor pre deti - obedová prestávka

180,00 EUR stoosemdesiat eur

Obec Lozorno

Lucia Haráková

14. 7. 2023

222023 ŠK

Prenájom veľkej sály, Letné stolnotenisové sústredenie pre deti.

80,00 EUR osemdesiat eur

Obec Lozorno

ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel

4. 7. 2023

212023 ŠK

Prenájom miestností v ŠK počas Celoslovenského zrazu turistov

nula eur

Obec Lozorno

Klub turistov Lozorno

16. 6. 2023

192023 ŠK

Prenájom veľkej sály, posedenie pre členov

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

ZO SZTP

7. 6. 2023

202023 ŠK

Rodinná oslava

nula eur

Obec Lozorno

Danihel Samuel

12. 5. 2023

182023 ŠK

Cvičenie Zumba - Edubox

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

OZ Tyjamy

5. 5. 2023

172023 ŠK

Prenájom veľkej sály a kuchyne, rodinná oslava

235,00 EUR dvestotridsať päť eur

Obec Lozorno

Emil Zeman

28. 3. 2023

162023 ŠK

Prenájom spoločenskej miestnosti, rodinná oslava.

110,00 EUR stodesať eur

Obec Lozorno

Šarkozy Ján

22. 3. 2023

152023 ŠK

Prenájom pódia a veľkej sály, výchovný koncert pre ZŠ

90,00 EUR deväťdesiat eur

Obec Lozorno

OZ Škola života

15. 3. 2023

142023 ŠK

Prenájom pódia, kuchyne a servisu, rodinná oslava

202,00 EUR dvesto dva eur

Obec Lozorno

Zemanová Karolína

2. 3. 2023

132023 ŠK

Prenájom veľkej sály, krúžok stolný tenis, deti

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Základná škola v Lozorne

13. 2. 2023

122023 ŠK

Prenájom veľkej sály, výročná schôdza

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

SZTP Lozorno

13. 2. 2023

112023 ŠK

Prenájom veľkej sály a kuchyne, rodinná oslava

266,00 EUR dvestošesťdesiatšesť eur

Obec Lozorno

Marián Šarkozy

2. 2. 2023

102023 ŠK

Prenájom veľkej sály, pódia a spoloč. miestnosti - Ples mažoretiek 2023

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

30. 1. 2023

092023 ŠK

Prenájom veľkej sály, futbalové tréningy žiackych kateg.

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

ŠK Lozorno, futbalový oddiel

30. 1. 2023

082023 ŠK

Prenájom veľkej sály, tréning mažoretiek

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

30. 1. 2023

072023 ŠK

Prenájom veľkej sály, tréning stolnotenisového oddielu

8,00 EUR 8 EUR/akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

ŠK Lozorno — stolnotenisový oddiel, o. z.

23. 1. 2023

062023 ŠK

Prenájom veľkej sály, krúžok stolný tenis deti

8,00 EUR osem eur / akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Základná škola v Lozorne

9. 1. 2023

052023 ŠK

Prenájom veľkej sály, výročná schôdza

16,00 EUR šestnásť eur

Obec Lozorno

Klub turistov Lozorno

5. 1. 2023

042023 ŠK

Prenájom veľkej sály, tréning stolnotenisového oddielu

8,00 EUR osem eur/ akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel

5. 1. 2023

032023 ŠK

Prenájom veľkej sály, futbalové tréningy žiackych kateg.

8,00 EUR osem eur/ akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

ŠK Lozorno, futbalový oddiel

5. 1. 2023

022023 ŠK

Prenájom veľkej sály, cvičenie ženy

8,00 EUR osem eur/ akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Ľudmila Došeková

2. 1. 2023

012023 ŠK

Prenájom veľkej sály, tréning mažoretiek

8,00 EUR osem eur/ akcia do 3 hodín

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

20. 12. 2022

212022

Prenájom spoločenskej miestnosti, stretnutie

15,00 EUR pätnásť eur

Obec Lozorno

Patrik Hubek

29. 11. 2022

202022

Prenájom veľkej sály - tréning mažoretky

72,00 EUR sedemdesiat dva eur mesačne

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

29. 11. 2022

192022

Prenájom veľkej sály - tréning futbalisti

72,00 EUR sedemdesiat dva eur mesačne

Obec Lozorno

Športový klub Lozorno, futbalový oddiel

29. 11. 2022

182022

Prenájom veľkej sály - tréning stolný tenis

72,00 EUR sedemdesiat dva eur mesačne

Obec Lozorno

ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel

14. 11. 2022

172022

Prenájom pódia a kuchyne, rodinná oslava

181,50 EUR sto osemdesiatjeden eur, 50 centov

Obec Lozorno

Zeman Jozef

3. 11. 2022

162022

Prenájom veľkej sály - ukončenie futbalovej sezóny, deti

6,00 EUR šesť eur

Obec Lozorno

Športový klub Lozorno, futbalový oddiel

3. 11. 2022

152022

Prenájom veľkej sály - schôdza

6,00 EUR šesť eur

Obec Lozorno

Poľnohospodárske družstvo Lozorno

26. 10. 2022

142022

Prenájom veľkej sály - vystúpenie a párty pre deti z Eduboxu

12,00 EUR dvanásť eur

Obec Lozorno

Edubox - cesta mladých

26. 10. 2022

132022

Prenájom veľkej sály - tréning stolný tenis

72,00 EUR sedemdesiat dva eur mesačne

Obec Lozorno

Rudolf Sirota

26. 10. 2022

122022

Prenájom veľkej sály - tréning mažoretky

72,00 EUR sedemdesiat dva eur mesačne

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

17. 10. 2022

112022

Prenájom veľkej sály - tréning futbalisti

72,00 EUR sedemdesiat dva eur mesačne

Obec Lozorno

Športový klub Lozorno, futbalový oddiel

8. 10. 2022

102022

Prenájom veľkej sály - oslava mesiaca úcty k starším

6,00 EUR šesť eur

Obec Lozorno

ZO SZTP

28. 9. 2022

092022

Prenájom veľkej sály - tréning stolný tenis

72,00 EUR sedemdesiat dva eur mesačne

Obec Lozorno

Rudolf Sirota

28. 9. 2022

082022

Prenájom veľkej sály - tréning mažoretky

48,00 EUR štyridsať osem eur mesačne

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

16. 9. 2022

072022

Prenájom kuchyne - futbalový memoriál

30,00 EUR tridsať eur

Obec Lozorno

Stanislav Lazar

6. 9. 2022

062022

Prenájom veľkej sály - tréning stolný tenis

72,00 EUR sedemdesiat dva eur mesačne

Obec Lozorno

Rudolf Sirota

6. 9. 2022

052022

Prenájom veľkej sály - tréning mažoretky

48,00 EUR štyridsať osem eur mesačne

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

5. 9. 2022

042022

Prenájom pódia

46,00 EUR štyridsať šesť eur

Obec Lozorno

Daniela Szakalová

24. 1. 2022

032022

Prenájom spoločenskej miestnosti s kuchynkou

40,00 EUR štyridsať

Obec Lozorno

Petronela Foltýnová

10. 1. 2022

022022

Prenájom spoločenskej miestnosti s kuchynkou

30,00 EUR tridsať

Obec Lozorno

Lucia Poncerová

5. 1. 2022

012022

Prenájom sály, cvičenie ženy

48,00 EUR šesťdesiatosem eur mesačne

Obec Lozorno

Ľudmila Došeková

31. 12. 2021

082021

Prenájom kuchyne - súkromná akcia

60,00 EUR šesťdesiat

Obec Lozorno

Stanislav Lazar

30. 9. 2021

072021

Prenájom kuchyne - súkromná akcia

30,00 EUR tridsať

Obec Lozorno

Stanislav Lazar

30. 6. 2021

062021

Prenájom spoločenskej miestnosti s kuchynkou

32,00 EUR tridsaťdva

Obec Lozorno

Milan Velschmidt

30. 6. 2021

052021

Prenájom sály na schôdzu PD Lozorno

6,00 EUR šesť

Obec Lozorno

Poľnohospodárske družstvo Lozorno

30. 6. 2021

042021

Prenájom sály ŠK - tréning mažoretiek

6,00 EUR šesť

Obec Lozorno

Dana Hurbaničová - mažoretky SOFFI Lozorno

30. 6. 2021

032021

Prenájom sály ŠK na basketbalové tréningy

6,00 EUR šesť

Obec Lozorno

MI talents, o.z.

31. 3. 2021

022021

prenájom sály v ŠK na chovateľskú prehliadku

nula

Obec Lozorno

Poľovné združenie Podhorie Lozorno

31. 3. 2021

012021

prenájom sály v ŠK - cvičenie ženy

6,00 EUR šesť

Obec Lozorno

Ľudmila Došeková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
oblačno 12 °C 3 °C
štvrtok 18. 4. oblačno 12/2 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 12/1 °C
sobota 20. 4. slabý dážď 8/3 °C

Dátum a čas

Dnes je streda, 17.4.2024, 8:37:26

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store