Obec Lozorno
obec Lozorno

Informácia k aktuálnym daňovým a poplatkovým povinnostiam v roku 2022

dane

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, miestny poplatok za odpad a poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Informácia k aktuálnym daňovým a poplatkovým povinnostiam v roku 2022

 

Daň z nehnuteľností

Obec Lozorno ako správca dane z nehnuteľností informuje, že v lehote do 31.01.2022 je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (daň z pozemkov a daň zo stavieb), pričom sa toto podáva podľa právneho stavu platného k 01.01.2022. Povinnosť podať daňové priznanie má každý, kto dosiaľ daňové priznanie nepodával, ako aj tí, u ktorých došlo k zmene rozhodných skutočností, najmä tí, ktorí v roku 2021 nehnuteľnosť nadobudli, predali alebo u ktorých došlo k iným zmenám rozhodným pre určenie výšky dane.

Daňové priznanie nepodávajú daňovníci, u ktorých nedošlo k zmene daňovej povinnosti (daňovník nenadobudol ani nepredal v roku 2021 žiadnu nehnuteľnosť, neskolaudoval novú stavbu, nedošlo k inej zmene ohľadom zdaňovanej nehnuteľnosti a pod.).

Upozorňujeme na skutočnosť, že daňové priznanie je povinný v zmysle platnej právnej úpravy podať aj každý, komu bolo v roku 2021 vydané stavebné povolenie a stavbu v roku 2021 nedokončil. Rovnako je daňové priznanie povinný podať každý, komu bola v roku 2021 skolaudovaná stavba, bez ohľadu na to, či táto už bola zapísaná do katastra nehnuteľností.

Daň sa platí až na základe rozhodnutia o jej vyrubení, ktoré Vám bude doručené poštou. Pred doručením rozhodnutia daň nie je potrebné platiť.

Výška dane za nehnuteľnosti sa v roku 2022 nemení.

 

Daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty     

Obec Lozorno ako správca dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty vyzýva všetkých daňovníkov, u ktorých vznikli zmeny ich daňovej povinnosti alebo dôvody pre takúto zmenu či vznik daňovej povinnosti tieto rovnako oznámili podaním daňového priznania, ak tak dosiaľ neučinili. Výška týchto miestnych daní sa v roku 2022 nemení.

 

Miestny poplatok za odpad 

Obec Lozorno ako správca miestneho poplatku za odpad oznamuje, že poplatok za komunálny odpad za rok 2022 je treba zaplatiť až po doručení oznámenia o výške poplatku poplatníkovi. Pred jeho doručením nie je potrebné poplatok platiť. Zníženie frekvencie odvozu odpadu v budúcom roku je potrebné oznámiť do konca roka. O zvýšenie frekvencie odvozu odpadu je možné požiadať kedykoľvek aj v priebehu roka. Sadzby poplatkov sa v roku 2022 nemenia.

Zároveň informujeme, že spolu s oznámením o výške poplatku za odpad za rok 2022 obdržia v súlade s novoprijatým VZN č. 13/2021 určenie doplatku tí poplatníci, ktorí v roku 2021 prekročili nimi oznámenú frekvenciu vývozu zbernej nádoby (t.j. nechali svoj odpad vyviezť častejšie ako oznámili a zaplatili) k nimi už uhradeného poplatku určeného podľa skutočnej frekvencie vývozu ich zbernej nádoby. Tento doplatok je potrebné zaplatiť v lehote určenej v doručenom oznámení.

V prípade nezaplatenia poplatku za vývoz odpadu alebo jeho doplatku v určenej lehote bude vývoz odpadu zastavený.

     

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia    

Obec Lozorno ako správca poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia pripomína, že na území obce platí VZN č. 17/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia na území obce Lozorno. Tento poplatok sú povinní platiť podnikatelia a právnické osoby - prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (napr. prevádzkovateľ vykurovacieho kotla, krbu, autoservisu, chovateľ stáda a pod.). Táto poplatková povinnosť sa netýka občanov - nepodnikateľov. Priznanie k poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia je poplatník povinný podať najneskôr do 15.02.2022 za predchádzajúci rok. 

 

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Lozorno informuje, že v súlade s ustanovením §52 ods.2. zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov ako správca miestnych daní a poplatkov zverejní v priebehu roka 2022  zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2021. Vzhľadom na túto skutočnosť odporúčame všetkým daňovníkom a poplatníkom, aby v prípade, ak majú daňové alebo poplatkové podlžnosti voči obci Lozorno, tieto urýchlene dodatočne zaplatili v priebehu mesiaca január 2022 a vyhli sa tak nepríjemnostiam spojenými s ich prípadným zverejnením ako daňových dlžníkov s nevysporiadanou daňovou alebo poplatkovou povinnosťou v zozname daňových dlžníkov.

Vo veciach miestnych daní a poplatkov Vám radi poradia pracovníci Obecného úradu Lozorno (02/6920 4317, 02/6920 4319).

Dane a poplatky je možné platiť bezhotovostne prevodom na účet a v hotovosti alebo kartou na obecnom úrade.  Odporúčame  uprednostniť  platby daní a poplatkov prevodom na účet. 

Obec Lozorno Vám ďakuje, že platíte miestne dane a poplatky!
Dátum vloženia: 5. 1. 2022 13:29
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 1. 2022 14:21
Autor:

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
google play

app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, utorok 9. 8. 2022
jasná obloha 29 °C 13 °C
streda 10. 8. oblačno 28/13 °C
štvrtok 11. 8. polojasno 29/15 °C
piatok 12. 8. slabý dážď 28/15 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 9.8.2022, 18:57:47

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store